Tím PRK Partners na Slovensku rozšíri docent Kristián Csach

Výrazná osobnosť súčasného obchodného práva na Slovensku, doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M., bude od 1.11.2014 pôsobiť v advokátskej kancelárii PRK Partners, ako jej Of Counsel. Do PRK Partners prichádza Kristián z pozície externého poradcu Ústavného súdu Slovenskej republiky, v ktorej pôsobil od roku 2011. Jeho odbornosť zahŕňa predovšetkým korporátne/obchodné právo,  spotrebiteľské právo, medzinárodné právo súkromné aj procesné a medzinárodnú obchodnú arbitráž.

Docent Csach získal právnicke vzdelanie nielen na Slovensku, ale tiež v Nemecku, na Fakulte právnych vied Univerzity v Hamburgu.  V roku 2011 bol menovaný docentom pre obchodné a finančné právo a v tom istom roku získal aj ocenenie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR ako Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov. V súčasnosti pôsobí Kristián na Katedre obchodného a hospodárskeho práva Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach. Bol členom pracovnej skupiny pre novelizáciu zákona o rozhodcovskom konaní, rovnako ako návrhu zákona o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní. A je členom rekodifikačnej komisie pre prípravu nového Občianskeho zákonníka.

Prepojením s docentom Csachom na Slovensku nadväzuje advokátska kancelária PRK Partners na dlhodobú  spoluprácu s doc. JUDr. Andreou Olšovskou, PhD. (v oblasti pracovného práva) a súčasne na úspešný český projekt obdobného charakteru: už niekoľko rokov pôsobia v pozícii Of Counsel PRK Partners v Českej republike autori nového občianskeho zákonníka a zákona obchodných korporácií, prof. JUDr. Karel Eliáš a doc. JUDr. Bohumil Havel.    Lokálne aj medzinárodne uznávaní advokáti PRK Partners spolupracujú na konkrétnych mandátoch  s vedúcimi právnymi teoretikmi a tvorcami rekodifikačných zákonov, aby spoločne svojim klientom dodávali právne služby najvyššej odbornej kvality.