Rozhovor s Janom Kohoutom, partnerom v PRK Partners

Prečítajte si rozhovor Jana Kohouta, managing partnera PRK Partners s redaktorkou prestížneho periodika Leaders Magazine nielen o kvalite právnych služieb.

kohout_5097-zmensena.jpg

Našou prioritou je špičková kvalita odbornej práce

JUDr. Jan Kohout je advokát a managing partner jednej z najväčších a najuznávanejších právnických firiem v ČR a SR, advokátskej kancelárie PRK Partners (predtým Procházka Randl Kubr).

Podľa vzoru svojho starého otca Antonína Kohouta, významného českého violončelistu, sa i Jan Kohout stal najprv konzervatoristom v odbore hry na husle, ale neskôr získal tiež titul doktora práv na Právnickej fakulte Karlovej Univerzity v Prahe a rozhodol sa profesionálne venovať advokácii. K PRK Partners sa pripojil v roku 1997. V súčasnosti sa špecializuje najmä na právo v oblasti bankovníctva a finančných trhov, pre ktoré je odporúčaný ako popredný odborník niekoľkými medzinárodnými inštitúciami a publikáciami. Ďalej sa okrem intenzívneho rozvoja ruskej sekcie v posledných rokoch venuje predovšetkým projektovému financovaniu, reštrukturalizačným projektom, fúziám a akvizíciám a právnym vzťahom k nehnuteľnostiam. Vďaka Kohoutovým ruským koreňom je ruština jeho druhým materinským jazykom a plynule hovorí tiež po anglicky.

PRK Partners je s viac ako 100 právnikmi pôsobiacimi v strednej Európe príkladom pôvodnej českej advokátskej kancelárie, ktorá si po revolúcií dokázala vybudovať renomé vedúcej firmy na českom a následne i stredoeurópskom trhu, a to vo vzťahu k lokálnej i medzinárodnej klientele. Hovorili sme s Janom Kohoutom, managing partnerom PRK Partners, ktorý sa špecializuje na rusky hovoriacu klientelu.

Ako by ste charakterizovali advokátsku kanceláriu PRK Partners?

PRK Partners bola založená v roku 1993 Markom Procházkom, neskôr sa pripojili Pavel Randl a Radan Kubr. Od svojho vzniku až dodnes, keď máme kancelárie nielen v Prahe, ale aj v Ostrave, Bratislave a Budapešti, je PRK výnimočná predovšetkým skladbou svojich spoločníkov. Na jednej strane sme síce kancelária tvorená v ČR predovšetkým českými právnikmi, na druhej strane veľa našich partnerov Čechov vyrástla a vyštudovala v zahraniční, a teda máme autentickú znalosť a skúsenosť v mnohých iných sociálnych a právnych systémoch. Sme doma nielen v českom právnom prostredí…

Môžete ich priblížiť?

U Marka Procházku, nášho zakladajúceho partnera, je druhou vlasťou Švajčiarsko, a tak je známy svojou väzbou na nemecky hovoriace krajiny a dôverou u nemeckých, rakúskych a švajčiarskych klientov. Je absolventom Právnickej fakulty v Berne, na ktorej tiež pôsobil ako akademik. Taktiež Radan Kubr prežil detstvo a získal svoje vzdelanie vo Švajčiarsku, ale študoval aj v Belgicku. V Ženeve potom pracoval v advokátskej kancelárii Poncet,Warluzel & Associés, čo bol základ jeho frankofónnej orientácie. Radan sa ale súčasne teší veľkej dôvere významných anglosaských kancelárií, ktoré nás využívajú na spoluprácu na medzinárodných transakciách. Dan Rosický je špecialista na anglicky hovoriace krajiny, pretože vyrastal a študoval v Kanade. Od minulého roku tu máme taktiež zahraničného partnera, François Veita. Pred pripojením k firme, bol od roku 1999 do roku 2010 partnerom pražskej kancelárie francúzskej Gide Loyrette Nouel (GLN). Sme tiež jedna z mála právnických firiem v ČR, ktorá má medzi svojimi partnermi 2 absolventov Harvardu, pretože François Veit a Martin Aschenbrenner tam získali titul LL.M. Francois ale študoval taktiež napr. filozofiu na Sorbone. Nechcel som čitateľov nudiť životopismi svojich kolegov, ale chcem dokumentovať, že nejde len o prázdny marketingový trik, keď hovoríme o našej lokálno-medzinárodnej identite a expertíze. Zahraničné pozadie nás logicky vedie i k spolupráci s obchodnými komorami, ktoré v ČR pôsobia. Nech už je to Kanadsko-česká obchodná komora, Francúzsko-česká obchodná komora či Obchodná komora Švajčiarsko-Česká republika, kde Marek Procházka pôsobí ako prezident. Typické pre našu kanceláriu je taktiež to, že partnerov a ďalších seniorných právnikov nenájdete len na hlavičkovom papieri, každý klient si môže byť istý, že jeho vec má aktívne pod kontrolou niektorý z partnerov.

Čo to pre klienta fakticky znamená?

Pre advokátsku profesiu bol od jej počiatku typický osobný rozmer, ktorý má rôzne aspekty počínajúc dôvernosťou zverovaných informácií, končiac osobnou zodpovednosťou za kvalitu práce a jej výsledok. Moderná doba prináša tlak na rýchlosť a kvantitu práce, globalizáciu, liberalizáciu atď. takže partneri v niektorých firmách rezignovali na úlohu skutočných dozorcov nad kvalitou práce. My sa snažíme držať krok s požiadavkami našich klientov, ktorí od advokácie očakávajú, že bude v niektorých ohľadoch biznisom ako každý iný, ale v nárokoch na kvalitu na výstupe sme konzervatívni. Partneri si u nás vedú svoje tímy a svoju klientskú prácu osobne. Dnes je na trhu právnych služieb bežné, že kancelárie majú príliš málo partnerov vzhľadom na počet ostatných právnikov, a tak reálne nemôžu kontrolovať všetko, čo firma vyprodukuje. Náš partner informuje klienta o danom prípade, má kompletný prehľad o tom, čo sa v danom prípade deje, ale zároveň samozrejme nepracuje na veci sám, pretože to by bolo neefektívne a pre klienta cenovo zbytočne náročnejšie.

Odráža sa tento rozmer taktiež v spektre služieb, ktoré PRK Partners ponúka?

Samozrejme, pokrývame kompletné spektrum služieb v oblasti práva súvisiaceho s podnikaním, zámerne to hovorím takto, pretože nejde len o to, čomu sa hovorí obchodné právo. Dovoľujem si povedať, že vo všetkých kľúčových špecializáciách máme skutočne vysoké renomé. Pokiaľ by som mal viac-menej vyzdvihnúť to, kde sme skutočne špička, potom je to oblasť bankovníctva a kapitálových trhov. Naše brilantné know-how je čokoľvek, čo môžeme zahrnúť pod financovanie projektov. Trikrát za sebou sme získali ocenenie „Právnická firma roku“ v oblasti bankovníctva v Českej republike. V minulom roku sme boli vyhlásení za najlepšiu kanceláriu v rámci oceňovania národná firma pre Českú republiku, udeľovaným Chambers Europe Awards priamo v Londýne.

A ďalšie špecializácie?

Medzi najlepších na trhu sme považovaní taktiež v oblasti nehnuteľností a korporátneho práva, spolu s fúziami a akvizíciami.

Aká je Vaše cesta v rámci PRK Partners?

Som príklad partnera PRK Partners, ktorý v našej kancelárii pôsobil najskôr ako koncipient, postupne sa stal advokátom, a neskôr partnerom. V podstate to odzrkadľuje prístup otvorenosti našej štruktúry a kancelárie tak, ako je vnímaná zvnútra i našimi klientmi. Taktiež svojím spôsobom stelesňujem princíp „dva v jednom“, o ktorom bola reč pri iných partneroch, pretože i keď som vyrastal v Československu, mám svoje korene i v krajine bývalého Sovietskeho zväzu.

Vaši rodičia sa tam narodili?

Čiastočne, mama pochádza zo Strednej Ázie, z Taškentu. Rodina však nebola nijak naviazaná na uzbeckú národnosť. Babička bola Ruska a starý otec bol Peržan. Mama sa s otcom spoznala v Moskve, kde študovala baletnú choreografiu a súčasne tancovala v tej dobe avantgardnom Mojsejevovom Mladom balete. Dá sa povedať, že celá moja rodina je pôvodne veľmi umelecky založená. Mama tu pôsobila ako sólistka v balete Národného divadla, otec ako huslista a primarius kvarteta a v rodine máme tiež výtvarníkov. Avšak ja som sa stal právnikom, napriek tomu, že som vyštudoval konzervatórium v Prahe, takže som sa hudbe dlhšiu dobu venoval.

Kedy ste začali rozvíjať ruskú sekciu?

Začal som v podstate v roku 2003 a hneď od začiatku som v tom videl veľkú príležitosť z niekoľkých dôvodov. Jednak to bol môj osobný záujem o Rusko, pretože som chcel pôvodne ruštinu študovať, dostal som sa na Filozofickú fakultu súčasne s Právnickou fakultou. Dodnes som taktiež s ruskou kultúrou i samotnou krajinou v úzkom kontakte. Naviac v kanceláriách, s ktorými sa porovnávame na trhu, tento jazykový element do značnej miery chýbal. Štandardným pracovným jazykom je tu angličtina, nemčina a čiastočne francúzština. A zároveň som cítil, že záujem o tieto služby je tu pomerne značný, a to obojsmerne. Snažili sme sa tak pod mojím vedením vytvoriť tím, ktorý by mohol uspokojovať záujem klientov na českej i ruskej strane.

Máte pobočku taktiež v niektorej z rusky hovoriacich krajinách či priamo v Rusku?

Máme tam vytvorenú vlastnú sieť spoľahlivých partnerov, s ktorých pomocou sme schopní klientom pomáhať na najvyššej úrovni. Keďže poskytujeme služby klientom priamo sami, z vlastných kancelári v Prahe, Bratislave, či Budapešti, alebo spolu s našimi partnermi po svete, hlavný dôraz je vždy kladený na osobné väzby a znalosť domáceho prostredia. Naša stratégia je spolupracovať v každej krajine s niekoľkými najlepšími kanceláriami v meste, pričom každá z nich býva špičkou v konkrétnej špecializácii. Tak je náš klient vždy v najlepších rukách, pričom nezáleží na tom, v akom segmente podniká a aký právny problém rieši - my mu garantujeme, že výsledok je vždy špičkový. Sme teda v dobrých väzbách s kolegami v Rusku, Bielorusku, na Ukrajine a v poslednej dobe taktiež v Strednej Ázií. Táto logika samozrejme platí pre naše vzťahy všade vo svete.

Akým spôsobom ovplyvnila hospodárska kríza rozvoj obchodných vzťahov v tejto oblasti?

Aj obchodné vzťahy medzi firmami v ČR a firmami z krajín na východ od nás sa stali samozrejme vo veľkom rozsahu obeťami celosvetovej krízy, taktiež sme spozorovali i tu zmrazenie mnohých dohovorených transakcií a útlm v niektorých typoch právneho poradenstva, a to najmä v roku 2008. Dá sa povedať, že väčšie oživenie nastalo až v minulom roku a dotýka sa i našich klientov. Každopádne napríklad voči rusky hovoriacim investorom tu hrá úlohu viac aspektov. Česká republika sa síce všeobecne snaží lákať nových investorov, na druhej strane, v niektorých odvetviach máme v ČR historicky bohužiaľ obavu z rozšířenia vplyvu Ruska. To samozrejme nie je vždy prospešné. Osobne sa napríklad úplne nestotožňujem s obavou, ktorá tu pomerne hlasno znela v období pokusu o privatizáciu Českých aerolínií.

Ale na Slovensku ste sa predsa len rozhodli ísť cestou vlastnej kancelárie. Ako sa Vám v Bratislave darí?

Áno, rozhodli. Ak chcete „dobývať“ nový trh, znamená to mať vo svojich radoch niekoho, kto tomu osobne obetuje čas, invenciu a energiu. To je v prípade Slovenska náš spoločník Martin Kříž, ktorý je zodpovedný za riadenie PRK na Slovensku. Dokázal behom „päťročnice“ od roku 2005 dostať túto kanceláriu na úroveň jednej z najväčších a najžiadanejších na Slovensku. Jeho aktuálnym úspechom je posilnenie našej bratislavskej kancelárie o významnú slovenskú daňovú poradkyňu a právničku Miriam Galandovú, ktorá doposiaľ pôsobila ako partnerka poprednej zahraničnej kancelárie v Bratislave. Martin Kříž rozvoju PRK na Slovensku venuje skutočne maximum a rozdeľuje svoj osobný čas medzi Prahu a Bratislavu, čo je neobyčajne náročné a vyžaduje to i podporu rodiny. Samozrejme máme v Bratislave ďalších partnerov, ktorí spoluvytvárali tvár a úspech PRK.

Počíta PRK Partners do budúcnosti s rozšírením na ďalšie teritória a jurisdikcie?

Pre kanceláriu našej veľkosti je rozhodne dôležité mať víziu ďalšieho rozvoja. Od roku 1993, kedy vznikla naša advokátska kancelária, sa stále rozrastáme, a to extenzívne i intenzívne. Rozrastáme sa personálne, teritoriálne, odborne a v istom zmysle i v odbore, pretože dane a iné ekonomické poradenstvo sú dnes súčasťou nášho interdisciplinárneho pohľadu na právo a na klienta. Ako som už uvádzal, v súčasnej dobe máme významnú kanceláriu v Bratislave, a pôsobíme s vlastnou kanceláriou aj v Maďarsku. Každý rast však vyžaduje určitý časový odstup od už zrealizovaného rozvoja vrátane nevyhnutnej konsolidácie. V tomto ohľade sú pre nás potešujúce nedávne výsledky, keď sme výrazne posilnili pražský tím práve o silnú francúzsku sekciu a pokračujeme v rozvoji našej slovenskej pobočky. Nech poplávame kamkoľvek, našou prioritou zostane špičková kvalita odbornej práce.

Pre Leaders Magazine pripravila Pavlína Holancová.