Jan Kohout

JUDr. Jan Kohout

Partner, Praha, Česká republikaŠpecializácia:
Bankovníctvo a financie, Insolvencia a reštrukturalizácia, Nehnuteľnosti, Fúzie & akvizície, Infraštruktúra, Právo informačních a komunikačních technologií (ICT), Riešenie sporov, Rozhodcovské konanie, Súdne konanie

JUDr. Jan Kohout je advokát a spoločník advokátskej kancelárie PRK Partners a pôsobí taktiež ako vedúci právnik ruskej sekcie PRK Partners.

Jan Kohout získal titul magistra a doktora práv na Právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe. K PRK Partners sa pripojil v roku 1997 a v posledných rokoch sa okrem intenzívneho rozvoja ruskej sekcie venuje najmä projektovému financovaniu, reštrukturalizčným projektom, fúziám a akvizíciám a právnym vzťahom k nehnuteľnostiam.

Jan Kohout je advokát Českej advokátskej komory, členom predstavenstva Komory pre hospodárske styky so SNŠ, externým zástupcom Zväzu priemyslu Českej republiky vo výbore pre medzinárodné vzťahy a vzťahy medzi EÚ a Ruskou federáciou v organizícii Business Europe v Bruseli. Ďalej k jeho aktivitám patrí napríklad členstvo v Rade spolku pre komornú hudbu pri Českej filharmónii.

Bol vychovávaný v bilingválnom prostredí a jeho materinským jazykom je čeština aj ruština. Jan tiež pracuje a plynulo hovorí po anglicky.

Jan Kohout je doporučovaný ako popredný odborník v oblasti bankovníctva a financií napríklad publikáciami: The Legal 500 a European Legal Experts.

Contact Jan Kohout

Ochrana proti spamu. Kolik je dvakrát tři?