Andrea Olšovská

JUDr. Andrea Olšovská

Advokát, Bratislava, Slovensko


Špecializácia:
Pracovné právo a zamestnanosť

Andrea vyštudovala Právnickú fakultu na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 2001. Doktorandské štúdium a následne habilitačné konanie v roku 2010 absolvovala vo vednom odbore pracovné právo na Trnavskej univerzite v Trnave, kde od roku 2001 pôsobí na Katedre pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia a vyučuje pracovné právo.

Ako odborníčka v oblasti pracovného práva sa venuje lektorskej a prednášateľskej činnosti a publikuje odborné a vedecké práce zamerané na pracovnoprávnu problematiku. Bola členkou riešiteľských kolektívov výskumných úloh pre Európsku komisiu ako aj pre Ministerstvo práce, scoiálnych vecí a rodiny SR.

Andrea pôsobí ako advokátka v PRK Partners v Bratislave, kde nastúpila v roku 2006 ako advokátska koncipientka, a poskytuje poradenstvo v oblasti pracovného práva.

Contact Andrea Olšovská

Ochrana proti spamu. Kolik je dvakrát tři?